Born og unge


Born og unge har ein sentral plass i kyrkja vår i Hemsedal. Me har som mål å gje gode tilbod til alle alderstrinn og grupper. 

Gjennom ulike trusopplæringstilbod, og saman med foreldre og faddarar, hjelper vi borna til å oppdage, erfare og utvikle trua si.

Trusopplæringa i Hemsedal skjer på forskjellige måtar, i forskjellige aldersgrupper, til ulike tider gjennom året. Invitasjon kjem i posten til alle døypte, men alle er velkomen uavhengig av om ein er døypt eller ikkje!

 

 

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.