Kode B


Bli kjent med BIBELEN!

For 6. klasse.

 

BIBELEN
er ei bok full av
spennande forteljingar…

Bli med på KODE B-samlingar der me utforskar BIBELEN gjennom forteljing, leik og aktivitetar…

Hemsedal kyrkjestugu:

For 6.-klassingar fire onsdagar og fredagar i april kl 13.30-15.00

For meir informasjon - kontakt Britt Marie: 95122136

Tilbake