Trusopplæring – for alle?!?


Står ditt barn i våre lister?

 

Når vi arrangerar trusopplæringstiltak i kyrkja , sender vi ut invitasjonar til dei vi får opp i vårt medlemsregister. Der får vi opp dei som er døypt.  Vi veit at det er nokon andre som òg har interesse av å delta på våre trusopplæringstiltak. Det kan til dømes vere nokon som høyrer til andre kristne trussamfunn. Desse får altså ikkje direkte invitasjon frå oss, men det er ikkje fordi vi ikkje vil ha dei med! Tiltaka våre er opne for alle som ønsker å delta!

 Om du ønsker at barnet skal få invitasjon tilalderstilpassa  trusopplæringstiltak (t.d. 4-årssamling, (snart)førsteklasses eller lys&liv-festival), ønsker vi at du tek kontakt med kyrkjekontoret v/Britt Marie og får fylt ut samtykkeskjema så vi kan lagre personopplysningane.

Med venleg helsing
Britt Marie Haraldset Hafsås, tlf: 951 22 136, e-post: britt.marie.haraldset@gol.kommune.no 

 

Tilbake