Sundagsskulen


VELKOMEN TIL SUNDAGSSKULEN I HEMSEDAL

Våren 2021 vil sundagsskulen ha samlingar ute.

Vi fylgjer gjeldande smittevernreglar og satsar på å ha ein samling kvar månad.

Det er planlagt sundagsskule-samlingar desse datoane: 14.mars, 11. april og 2. mai. Fylg med på  inf. som kjem på sundagsskulen si Facebook-side.

 

Alder: 4-12 år. For dei eldste, 5.-7.klassetrin, er det eigen temasundagsskule.

Når? Ein sundag i månaden kl 10-11.

Kvar? Info om oppmøte kjem på sundagsskulen si facebookside: «Søndagsskolen i Hemsedal».

Medlemskontigent: 50kr for eit år

KVIFOR GÅ PÅ SUNDAGSSKULE?

* Der opplever borna at dei er verdifulle og skapte i Guds bilete

* Der blir dei kjende med Jesus, ulike bibelforteljingar og den kristne kulturarven

* Der får dei tid til undring over livet og trua

 

Spør ein av leiarane om du lurer på noko:

Sebjørg Marie Jordheim  mob.   996 04 559

Marry Viljugrein                               957 76 055

Marte K. Bredesen                         911 73 281

Oddbjørn Hustad                            415 37 802

Gunnar Rudningen                         482 08 519

Stian Møllerplass                             413 27 265

Birgit H. Solbakken                         992 57 112

Line Sollien                                        995 71 894

 

Meir info kjem på sundagsskulen si facebookside: «Søndagsskolen i Hemsedal»

Vil du lese meir om sundagsskulen: søndagsskolen.no

Tilbake