S-klubben


S-klubben er ein kristen barneklubb med samling annankvar onsdag kl. 17.30-19.00.  Vi held til på Kyrkjestugo.

 

S-klubben er ein kristen barneklubb med samling annankvar onsdag kl. 17.30-19.00. Oppmøte frå kl 17.15. Vi held til på Kyrkjestugo.
Vi startar som regel med bibelforteljing, sang og leikar. Etter samlinga deler vi oss i grupper og gjer ulike aktivitetar. 
Kvart år har vi basar til inntekt for barn i andre land. Dette året samlar vi inn penger til sjukehuset i Okaldhunga, Nepal.
S-klubben er tilslutta Acta, barne- og ungdomsorganisasjonen til Normisjon.
Medlemskontigenten er 100 kr pr år.

HAUSTEN 2021

29.september: 
Haustens fyrste samling blir ei utesamling med leiking og ulike aktivitetar.  

Oppmøte Tuv skule. kl. 17.15 -17.30.

20. oktober, 3. november og 17. november: 
Vi startar med felles samling på Kyrkjestugo. Etterpå kan du velje mellom desse aktivitetane:
•    Matlaging og hobbyaktivitetar
•    Leikegruppe - leiking og moro i Trøimshallen. 
•    Snekring i sløydsalen på skulen. For deg som i går i 3. klasse og oppover.
•    Kodeklubb—leik og lær med programmering. For deg som går i 4. og 5. klasse.
•    S-klubben UTE. For 5., 6. og 7. klassingane.
Vi har samlingsplass i gapahuken vår, som ligg i skogen på vegen mot Torsetsida. Ta på varme klede og hovudlykt, og bli med på aktivitetar i skogen, leiking og bålkos. Alle som skal vera med ute, møter ved gapahuken og blir henta der.
NB! Om du går i 5., 6 eller 7. klasse og heller har lyst til å vera med inne på Kyrkjestugo, kan du gjerne det!

1. desember:
Adventssamling. Meir informasjon kjem.

5.januar 2022: 
Juletrefest på Kyrkjestugo.

For meir informasjon om S-klubben ta kontakt med Anne Berit Ulsaker på epost a.b.u@online.no eller telefon 97763842.
 

Tilbake