Kyrkjebladet


Kyrkjebladet vert gjeve ut av sokneråda i Gol og Hemsedal og kjem ut 6 gonger i året.

 

Få kyrkjebladet i posten

Alle husstandar i Gol og Hemsedal får kyrkjebladet gratis i posten. Får du ikkje bladet så ligg det fleire eksemplar i kyrkja, på kyrkjekontoret og på kommunehuset. Om du ikkje bur i Gol eller Hemsedal og ynskjer å få kyrkjebladet tilsendt kan du gjere det med å kontakte kyrkjekontoret på Gol på e-post eller tlf 32 02 91 00. Å få tilsendt bladet kostar 290 kr pr. år.

 

Frivillig betaling av kyrkjebladet

Ein gong i året sendes det ut ein giro på 290 kr som er ei frivillig betaling av bladet. Har du ikkje fått giro, men ønsker å betala så kan du gjera det til konto nr. 2367.60.00097

Eller på Vippsnr: 591790

 

Redaksjon

Redaksjonen består av: Sølvi Larsen Aalrust  (redaktør) Kjell Slåtten, Ludvig Munkejord, Kristine Viko, Gunnar Rudningen, Hilde Moe Hillestad. 

 Har du synspunkt eller stoff til bladet så ta kontakt med ein i redaksjonen, eller send det til Kyrkjekontoret på Gol eller på epost til: oaalrust@online.no

Stoff til bladet må leverast seinast dagen før redaksjonsmøtet til kyrkjekontoret på Gol eller på e-post

 

Gol Kyrkjelege Fellesråd 
Gamlevegen 4
3550 Gol
Tlf: 32 02 91 00
Epost: oaalrust@online.no

 

Frivillig abonnementsavgift: 290 kr pr år.
Bank giro: 2367.60.00097
Vippsnr: 591790