Les kyrkjebladet på nett


 
Kyrkjebladet for Gol og Hemsedal kjem ut 6 gonger i året. Bladet blir laga av frivillige og tilsette.
Har du stoff som du ynskjer å ha med i bladet så ta kontakt med kyrkjekontoret.

kyrkjekontoret@hemsedal.kommune.no
 

VIL DU BETALE KYRKJEBLADET MED VIPPS OPNAR DU APPEN OG SENDER 290 KR TIL VIPPSNR:  591790

Tilbake