Hemsedal kyrkjelege fellesråd > Menysider > Kyrkjebladet
 


Kyrkjebladet
Kyrkjebladet vert gjeve ut av sokneråda i Gol og Hemsedal og kjem ut 6 gonger i året.
 
Få kyrkjebladet i posten
Alle husstandar i Gol og Hemsedal får kyrkjebladet gratis i posten. Får du ikkje bladet så ligg det fleire eksemplar i kyrkja, på kyrkjekontoret og på kommunehuset. Om du ikkje bur i Gol eller Hemsedal og ynskjer å få kyrkjebladet tilsendt kan du gjere det med å kontakte kyrkjekontoret på Gol på e-post eller tlf 32 02 91 00. Å få tilsendt bladet kostar 270 kr pr. år.
 
Frivillig betaling av kyrkjebladet
Ein gong i året sendes det ut ein giro på 270 kr som er ei frivillig betaling av bladet. Har du ikkje fått giro, men ønsker å betala så kan du gjera det til konto nr. 2367.60.00097.
Eller på Vippsnr: 552440
 
Redaksjon
Redaksjonen består av: Sølvi Larsen Aalrust  (redaktør) Kjell Slåtten, Ludvig Munkejord, Kristine Viko, Gunnar Rudningen, Hilde Moe Hillestad. 
 
Har du synspunkt eller stoff til bladet så ta kontakt med ein i redaksjonen, eller send det til Kyrkjekontoret på Gol eller på epost til: oaalrust@online.no
 
Køyreplan for 2019
 
Nr     Frist for bladet     Kjem ut       
 1 10. okt Veke 43
 2 12 nov Veke 50
     

 

 

Stoff til bladet må leverast seinast dagen før redaksjonsmøtet til kyrkjekontoret på Gol eller på e-post
 
Ekspedisjon 
Adr: Gol Kyrkjelege Fellesråd 
Gamlevegen 4
3550 Gol
 
Frivillig abonnementsavgift: 270 kr pr år.
Bank giro: 2367.60.00097
Vippsnr: 552440
 
Kontakt oss

Hemsedal kyrkje
Hemsedalsvegen 2910
      3560 Hemsedal

Kyrkjekontoret
Hemsedalsvegen 2889 (Kommunehuset)
+47 31 40 88 45
Mobil:+47 90821745

Fakturaadresse:

Hemsedal Kyrkjelege Fellesråd
v/Felleskontoret for fakturabehandling
Postboks 176
3541 Nesbyen

Orgnr: 976989996

Bankkontonummer: 2367.20.49482

VIPPSNUMMER KYRKJA I HEMSEDAL
HEMSEDAL KYRKJE: 105608
LYKKJA KAPELL:       542742
KYRKJEBLADET:        552440Åpningstider Kyrkjekontoret
Man til tors 09.00 til 15.00
Fredag: 09.00 til 12.00


 Send e-post

Kyrkjebladet på nett
 Tittel 
01.12.19 JuleutgåvaLast ned
01.11.2019 HaustutgåvaLast ned
Kyrkjeblad nr 2. 2019Last ned
Kyrkjeblad 3.2019Last ned
Kyrkjeblad 4.2019Last ned
Kyrkjeblad01.2019Last ned
Kyrkjeblad06.18Last ned
Kyrkjeblad05.18Last ned
Kyrkjeblad04.18Last ned
Kyrkjeblad nr 3 Sommaren 2018Last ned
Kyrkjeblad nr 2 Påskenummer 2018Last ned
Kyrkjeblad nr 1 -2018Last ned
Kyrkjeblad nr 6 Jula 2017Last ned
Kyrkjeblad nr 5 hausten 2017Last ned
Kyrkjeblad nr 4 Haust 2017Last ned
Kyrkjeblad nr 3 Sommar 2017Last ned
Kyrkjeblad nr 2 Påsken 2017Last ned
Kyrkjeblad nr 1 2017 Last ned
Kyrkjeblad nr 6. Juleutgåve 2016Last ned
Kyrkjeblad nr 5- 2016Last ned
Kyrkjeblad 4 -2016Last ned
Kyrkjeblad nr 2 2016 Last ned
Kyrkjeblad nr 3 2016 Last ned
Kyrkjeblad nr 1.2016Last ned
Kyrkjeblad nr 6 2015Last ned
Kyrkjeblad nr 5. 2015Last ned
Kyrkjeblad nr 4 haust 2015Last ned
Kyrkjeblad nr 3 Sommar 2015Last ned
Kyrkjeblad nr 2 påske 2015Last ned
Kyrkjeblad Nr 1. 2015Last ned
Kyrkjeblad nr 5 2014Last ned
Kyrkjeblad nr.3 - 2014Last ned
Kyrkjeblad nr.2 - 2014Last ned
Kyrkjeblad nr.1 - 2014Last ned
Kyrkjeblad nr.6 - 2013Last ned
Kyrkjeblad nr.5 - 2013Last ned
Kyrkjeblad nr.4 - 2013Last ned
Kyrkjeblad nr.3 - 2013Last ned
Kyrkjeblad nr.2 -2013Last ned
Kyrkjeblad nr.1 - 2013Last ned
Kyrkjeblad nr.6 - 2012Last ned
Kyrkjeblad nr.5 - 2012Last ned
kyrkjeblad nr.4 - 2012Last ned
Kyrkjeblad nr.3 - 2012Last ned
Kyrkjeblad nr.2 - 2012Last ned
Kyrkjeblad nr.1 - 2012Last ned
Kyrkjeblad nr.6 - 2011Last ned
Kyrkjeblad nr.5 - 2011Last ned
Kyrkjeblad nr.4 - 2011Last ned
Kyrkjeblad nr.3 - 2011Last ned
Kyrkjeblad nr.2 - 2011Last ned
Kykjeblad nr.1 - 2011Last ned
Kyrkjeblad nr.6 - 2010Last ned
Kyrkjeblad nr.5 - 2010Last ned
Kyrkjeblad nr.4 - 2010Last ned
Kyrkjeblad nr.3 - 2010Last ned
Kyrkjeblad nr.2 - 2010Last ned
Kyrkjeblad nr.1 - 2010Last ned
24. januar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 kyrkja i Hemsedal Powered by Agrando