Forbøn for dåpsborna


Vil du ha ei forbønsoppgåve?

 
Hemsedal kyrkjelyd har en forbønsteneste, der mange frivillige i kyrkjelyden  ber  for eit av dei borna som vert døypt i Hemsedal kyrkje og Lykkja kapell og som bur i Hemsedal. 
 
 
Ordningen går ut på at den som seier ”ja” til å vere med i forbønstenesta, får oppgjeve namnet på eit dåpsborn og tar dette bornet med i sin forbøn.
 
Foreldre og fadrar forpliktar seg ved dåpen til å be for bornet sitt, og også kyrkja/kyrkjelyden forplikter seg til å be for alle borna som kyrkja døyper. Denne forpliktinga ynskjer vi ta på alvor. Den i kyrkjelyden som er med i forbønstenesten og ber for et dåpsborn, skal ikke ta kontakt med bornet eller foreldrane, og foreldrane skal heller ikkje vite kvem det er som ber for deira born. I dåpssamtalen med presten vil foreldrene bli orientert om at kyrkjelyden har denne ordninga.
 
Vi oppfordrar alle som vil hjelpe oss med denne viktige tenesta i Guds rike, til å sende et ”ja” til dei ansvarlige for forbønstenesta. 
 
Kontaktinformasjon:
Hemsedal Kyrkjekontor: 31408845 eller mobil 90821745- eller på epost: kyrkjekontoret@hemsedal.kommune.no 
 
Forbønstenesta er underlagt tausheit. Det betyr at det ikkje er andre enn dei to ansvarlege som vet kvem som er med i denne tenesta.

Tilbake