Utlån av dåpskjole


Ynskjer de å døype barnet, men har ikkje dåpskjole tilgjengeleg?

 

 Hemsedal kyrkjelyd har no to dåpskjolar i ulike størrelsar som ein kan låne ut til dåp. Vi har vore så heldelege å få låne to dåpskjolar, slik at alle som ynskjer kan få døype barnet sitt. Ta kontakt med kyrkjekontoret dersom de er interessert i å låne ein dåpskjole.

Velkomen til dåp!

Tilbake