Møtepunkt


Møtepunkt, et nytt møtekonsept Hemsedal Normisjon og Hemsedal kyrkje! 

Første møte våren 2022 er søndag 6. februar kl17.00

 

Med Møtepunkt ønsker Kyrkja og Normisjon å ha et samlingspunkt på tvers av generasjoner og bakgrunn. Sammen ønsker vi å skape et møtepunkt der vi tar oss tid til hverandre, ha rom for tro(verdighet) og ha toleranse. Vår inspirasjon er Jesu bønn «Må de alle være ett» (Joh 17,21).

Gjennom å sette av tid for mat (sosialt fellesskap), tid for intro (dagens tema) og tid for prat (samtale over livet og troen), håper vi at vi kan skape et troverdig møtepunkt. Vi ønsker å skape rom for undring og tvil, for å tenke høyt uten å bli arrestert for de tankene man deler.

Møtepunkt struktur vil ligne noe på Søndag for alle med middag kl1600, felles møtestart kl1700, og så inndeling av barnegrupper. Hoveddelen til de voksne vil ha ulik form, og vil hovedsakelig ha tre underkategorier. Nedenfor vil dere se litt mer informasjon om hver kategori.

MERKNAD:

Pga smittevernrestriksjoner vil møtet være kun for ungdom og voksne. Det vil ikke bli servert middag, da det av smittevern er praktisk vanskelig å gjennomføre.

Våren 2022 vil Møtepunkt starte kl.1700!

Så snart det er mulig vil vi starte opp med middag kl16 og barnegrupper!

 

UNDERKATEGORIER PÅ MØTEPUNKT:


Helt ærlig
handler om dialog. Her skal vi snakke helt ærlig om temaer som vi synes er viktig. Vi ønsker å berøre temaer som angår hverdagen, troen og livet, og som også kan være tabubelagte og vanskelig å snakke om. Helt Ærlig tar opp tema med store spørsmål som ofte ikke har et fasitsvar.

Gjennom dialog ønsker Helt ærlig å fremme gjensidig forståelse og respekt. Her ønsker vi det skal være rom for ulike meninger, og gjennom dette skape enhet og samhold. Enhet er ikke det samme som enighet. Vi ønsker å bryte barrierer mellom mennesker, skape forsoning og forståelse for hverandre. Vi tror at vi kan gjøre dette gjennom samtale og dialog.
 

Hvordan vil en Helt ærlig samling se ut?
Når vi har Helt Ærlig er det valgt et tema som et panel skal samtale om (eks om ensomhet, om utenforskap, om skam).

         Tre personer med et engasjement for valgt tema inviteres til å sitte i et panel. Samtalen starter ved at moderator ønsker velkommen, introduserer konseptet, kveldens tema og panel. Deretter får hver paneldeltaker anledning til å holde en innledning. Videre innleder moderator en samtale med panelet.

Når panelet har fått kommentere hverandres innledninger og samtalt videre om tema, tar man en pause med et musikkinnslag. I pausen kan publikum få skrive spørsmål til panelet anonymt. Etter pausen gjenopptas panelsamtalen, nå med utgangspunkt i spørsmålene fra lappene.

 


Når vi inviterer til Møtepunkt: Ord inviterer vi en person til å tale over et tema. Vi tar et dypdykk inn i temaet taleren taler over. Talen varer ca 20-30 min.

 


Når vi inviterer til Møtepunkt: Tonar står musikken i fokus. Her blir det musikk, salmer og lovsang i fokus med en kortere tale.
 

 

Møtepunkt: Sprell levande er gudstjeneste for små og store. Da feirer vi gudstjeneste med nattverd sammen i kirken. Denne kategoriene har vi de dagene Møtepunkt faller på høytidsdager som feks første påskedag og pinse. 

 

 


 

 

 

 

Frivillig?

Synes du dette hørtes spennende ut og kunne tenkt det å være frivillig?

Vi hører gjerne fra deg!

Ta kontakt med en av oss i komiteen eller på camilla.osnes@hemsedal.kommune.no

 

 

Vel møtt!

Hilsen Møtepunkt-komitéen

Monika Bakko, Jenny Bårdsen, Olav Støyten, 

Arne Marius Gulseth, Line Sollien og Camilla Osnes

Hemsedal Normisjon og Hemsedal kyrkjelyd

 

 

Tilbake