Normisjon


 
Normisjon er ei fri og sjølvstendig rørsle innan Den Norske Kyrkja, med fokus på fellesskap og misjon. Normisjon si verksemd byggjer på Guds ord og Den Norske kyrkja si vedkjenning.
 
Hemsedal Normisjon sin visjon:
Hemsedal Normisjon vil nå dei unådde og gjere dei til disiplar
 
Hemsedal Normisjon sitt oppdrag:
Vårt oppdrag er å bygge fellesskap som tilber Gud, vitnar om Jesus, tener medmenneske og veks åndeleg
 
For meir informajon om Hemsedal Normisjon sjå www.hemsedalnormisjon.no
 
Hemsedal Bedehus
Hemsedal Normisjon eig og driv bedehuset. Bedehuset rommar mange aktivitetar for store og små. I kjellaren har Hemsedal Kr. Ungdomslag sin base. For meir informasjon om bedehuset: klikk her
 
Bakkekontakten
Moderne ”kvinneforeining som samlast ein gong i månaden. Fokuset for Bakkekontakten
er misjonærane, Berit Bakke og Liv Gjærde sitt arbeid. 
Kontaktperson: Monika Bakko, tlf. 32 06 05 53
 
S-Klubben
For born i alderen 5-13 år. Annankvar onsdag, Kl. 17-19. 
Kontaktperson: Sebjørg Jordheim, tlf. 32 06 03 70
Meir info:klikk her

Adresser og kontaktinfo:

Post: Hemsedal Normisjon, v/Inger Marie Engene, 3560 Hemsedal
 E-post: imariee@online.no

Faktura-adresse:

Post: Hemsedal Normisjon, v/Gunnar Rudningen, Torsetvegen 173, 3560 Hemsedal
 E-post: sissgunn@frisurf.no

Styret:

Inger Marie Engene, leiar                    E-post: imarie@online.no
 Elin Ruud, nestleder                             Epost: elinruud128@hotmail.com
 Gunvor T Abrahamsen, Skriver           E-post: gunvor@hemsedalfjellsport.no
 Marte Bredesen, PR                             E-post: marte_k_b@hotmail.com
 Oddbjørn Hustad, web                         E-post: oddhus@online.no                                                        Yngve Vågen Venås                             E-post: yngvevs@gmail.com

E-post tjeneste:

Ynskjer du å verte informert via epost om det som skjer i Hemsedal Normisjon? Styret ynskjer betre kontakt med medlemmene. Det er også kostbart å annonsere alle arrangement.

Send ein mail til ein i styret så set me deg på lista.

Skulle du angre er det berre å sende ein epost og be om å verte stroken frå lista.
 Adressa di skal ikkje nyttast til andre føremål enn dette.

SMS-tjeneste:

Ynskjer du å verte påminna via SMS om neste arrangement?

Send i så fall ein epost om dette, der du oppgjev namn og mobilnummer til ein i styret.

Vi kan ikkje love at du vert påminna kvar gong, så du bør følgje med på programmet i tillegg.

Bankkontonr:

2367 20 44847
 

Gode forslag
Styret tek gjerne imot gode idear og innspel til vegen vidare for Normisjon 
i Hemsedal. Ta gjerne kontakt med ein i styret.
 
For informasjon om Normisjon sentralt sjå www.normisjon.no

Tilbake