Bedehuset


Om bedehuset i Hemsedal

 
Hemsedal Normisjon eig og driv bedehuset. Bedehuset rommar mange aktivitetar for store og små. I kjellaren har Hemsedal Kr. Ungdomslag sin base. Lokalet kan leigast til arrangement og til overnatting.
 
Kontaktperson for bedehuset er: Monika Bakko, 3560 Hemsedal
 
Meir informasjon om Hemsedal normisjon:  www.hemsedalnormisjon.org 

Tilbake