Kyrkjestugo


Om kyrkjestugo i Hemsedal

 
Kyrkjestugo ligg i like ved Hemsedal kyrkje i sentrum av Hemsedal. Bygget er sett opp i 1981 i forbindelse med bygging av Hemsedal barne- og ungdomsskule. Kyrkjestugo blir nytta til kyrkjeleg verksemd, foreiningsarbeid, til samlingar i kristne lag og organisasjonar og til bruk av humanitære og kulturelle lag og organisasjonar. Lokalet kan leigast til konfirmasjon, bryllaup, gravferd og til overnatting.
 
Spørsmål om kyrkjestugo kan stillast til Monika Bakko 
på tlf 32 06 05 53 / 901 76 267 eller epost: monika.bakko@online.no

Tilbake