Harahorn kapell


Om Harahorm kapell i Hemsedal
 
Harahorn kapell ligge nord i Hemsedal i Grøndalen, på 1100 moh. Kapellet er bygd i 1996 med inspirasjon frå stavkyrkjer og har plass til opp til 75 personar. Det har rustikk innreiing og er lett å pynte med blomstar, lys, etc. Harahorn hotell eig kapellet og blir for det meste brukt til bryllaup.

Tilbake