Misjonsprosjekt i Nepal


Hemsedal kyrkjelyd og Normisjon Hemsedal har skrevet under en ny misjonsavtale med Normisjon nasjonalt. Misjonsprosjektet er Nepal med fokus på sykehuset i Okhalddunga og et kvinneprosjekt i vest i landet.

 

 

LITT OM NEPAL OG MISJONSPROSJEKTET
Mellom India og Kina ligger fjellandet Nepal som på sanskrit betyr «ved foten av gudenes bolig». Men kontinentalplatene som presset frem guddommelige Mount Everest på 8848 meter, står også bak jordskjelvene i 2015 som tok tilsvarende mange liv.

Historie: 
Nepal ble samlet til en stat i 1768, da den krigerske gurkhastammen fra Vest-Nepal tok makten. I 1791 trengte en kinesisk hær seg inn i landet, og fra da av og helt fram til 1912 måtte Nepal betale krigsavgift til Kina. Nepal har gjennom tidene vært preget av politisk uro. Våren 1990 var det en omfattende revolusjon i landet, og en demokratiseringsprosess ble startet.

Styreform: 
I desember 2007 ble det ved avstemning i parlamentet avgjort at kongedømmet skulle avskaffes og erstattes med republikk. Det første møtet i konstitusjonell forsamling fant sted i mai 2008.

Lese og skrivekyndighet: 
Kvinner 34,9%, menn 62,7%.

Religioner: 
Hinduisme 80,6%, buddhisme 10,7%, islam 4,2%, anemisme, og ca 600 000 kristne.
Fram til 1990 var hinduisme eneste tillatte religion i Nepal. I praksis var det også buddhister og muslimer i landet. Forbudt å være kristen inntil 1959, deretter forbudt å konvertere inntil 1990. Fra 2006 er alle religioner likestilt.

 

SYKEHUSET I OKHALDHUNGA   
I begynnelsen av 2000-tallet hadde dette avsidesliggende sykehuset store problemer. De eneste legene som kom dit var unge, uerfarne nepalileger som ble sendt på korte oppdrag, noen uker eller måneder hver. Sykehusledelsen greide ikke å rekruttere noen til å være der permanent. Det ble diskutert hvor vidt sykehuset måtte legges ned. Noe som ville få katastrofale konsekvenser. Sykehuset er det eneste fungerende sykehuset for en befolkning på flere hundre tusen mennesker. Folk i destriktet har ikke mulighet til å reise til noe annet sykehus. 

Normisjons utsendinger Kristin og Erik Bøhler jobbet tidligere på et sykehus i Kathmandu. De fikk høre om situasjonen ved Okhaldhunga sykehus. Ekteparet har tidligere jobbet i slike områder i Bhutan i åtte år, så de tilbød seg å reise til Okhaldhunga og ble flyttet til dit 2004. Deres arbeid går ut på å drive sykehuset sammen med den nepalesiske staben. 

Vi er med på å støtte pasientstøttefondet som gjør det mulig for de som ikke har råd til behandling kan få dette. Dette fondet trenger hele tiden å fylles opp. 

 

 

KVINNEPROSJEKTET I BAJHANG
Normisjon støtter et nytt kvinneprosjektet som startet i 2015 i Bajhang, helt vest i Nepal. Lokalbefolkningen har bedt om hjelp til å finne nye veier å leve på for kvinner så de kan ta del i utdanning og får gode familieliv. Gjennom dette prosjektet håper man å bekjempe blant annet vold og diskriminering mot jenter/kvinner.
Liv Wendel er Normisjonen sin utsending. Her er et lite utklipp fra bloggen hennes:
"Det føles som vi har fått en mulighet mellom hendene med dette prosjektet, at tida er rett, folk ønsker forandring og er klare for å la det skje bare muligheten blir gitt. Så forandringene er større enn jeg hadde våget håpe på for ett og et halvt år siden. Flere jenter har begynt å sove inne i husene og ikke ute i chau-shedene når de har menstruasjon. Ingen har blitt syke eller gale av den grunn. Noen har begynt å drikke melk, uten at noe galt har skjedd med kuene deres. I en landsby som tidligere var avstengt for de med menstruasjon, har damene nå begynt å entre uavhengig av tida i måneden. Flere av stedene har de innført alkoholrestriksjoner i samarbeid med det lokale politiet. Og mange forteller om mindre vold og bråk som resultat. Det er bare å ta av seg hatten."

 

 
 
FORBØNN:
Vi oppfordrer deg til å be for misjonsprosjektene i Nepal, for arbeidet og for de som tjenestegjør der.
Her er en formulert bønn som kan brukes:
 
 
 
FOR MER INFORMASJON SJEKK NORMISJONS HJEMMESIDE: http://www.normisjon.no/internasjonalt/nepal
 
 

Tilbake