(snart) Førsteklasses


6-åringane er særskild velkomne i kyrkja i februar/mars

 

Dei som fyller 6 år og skal begynne på skulen på hausten får invitasjon til to ettermiddagssamlingar og ein gudsteneste for små og store i ferbruar/mars.

Her blir det skattejakt, bibelforteljing, sang med meir, og på gudstenesten blir det utdeling av "Mi kyrkjebok 6".

Mamma, pappa eller ein annan vaksen må gjerne vere med om det kjennes trygt, og ein er velkommen til å vere med, sjølv om det ikkje passar på begge samlingane eller gudstenesten.

 

Tilbake