Program for Møtepunkt våren 2022


Velkommen til årets første Møtepunkt 6. februar kl.1700 på Kyrkjestugu!
Tema denne søndagen er ordløs bønn. Prest i Areopagos Tore Laugerud skal fortelle om ordløs bønn og guide oss gjennom en praksisøkt i sentrerende bønn.

 

Pga. smittevern vil det ikke bli tilbud om barnegrupper eller middag. Vi håper å få startet opp dett i løpet av våren!

 

 

 

 

PROGRAMMET FOR VÅREN 2022

6. februar: Ord + Ordløs bønn
Prest i Areopagos Tore Laugerud skal fortelle om ordløs bønn og guide oss gjennom en praksisøkt i sentrerende bønn.

7. mars: Helt ærlig om forutinntatte holdninger
Vi mennesker ser ikke ting slik de er. Vi ser dem slik vi selv er. Vi ser ofte de tingene vi ønsker å se, det som bekrefter våre antagelser og våre foretrukne måter å se verden på. Det finnes mer enn en måte å se på. Je-sus snakker mye om å se. Han sier: «Dere har øyne, men dere ser ikke».


Vi skal ta et nærmere dykk inn i ulike former for forutinntatte holdninger vi mennesker har, og forsøke
å lære mer om oss selv og hvordan vi kan se og forstå hverandre bedre.
Prestene Arnstein Bleiktvedt og Camilla Osnes leder samtalen denne kvelden.

 


3. april: Helt ærlig om tverrkirkelig samarbeid
I samtalen deles det tanker rundt tverrkirkelig felles-skap og hvordan man kan samarbeide på tvers av teolo-giske standpunkter.
I samtale møter vi blant annet Terje Hegertun. Han er professor på MF vitenskapelig høyskole og har sitt fagfelt innenfor dette emnet.

 


1. mai: Ord + om oppvekst i kristenfundamentalistisk miljø
Christine Josephine Andreassen kommer til oss.
Christine vokste opp i et kristen konservativt miljø.
Som 13-åring brøt hun ut av miljøet og hatet den guden hun vokste opp med. Likevel ble Christine prest.
Hun vil dele med oss hvordan det var å vokse opp i et fundamentalistisk miljø, veien ut og hvordan hun endte opp som prest i Den norske kirke.

 


5. juni: Tur til Trytetjern
Vi drar på tur for alle aldre og funksjon til Nesbyens sommerperle Trytetjern.
Her finner du sandstrand, vanntrampoline, sandvolleyballbane, turområde og stisykkelløyper for alle nivåer og aldre.
Ta med utstyret du trenger og maten du vil grille.
Vi ordner med griller.


Mer info kommer.

Tilbake