Konfirmasjon


 

Konfirmasjon i kyrkja handlar om å utforske kristen tru og dei store spørsmåla i livet. Du treng ikkje vera sikker eller ha alle svara klare for å konfirmera deg i kyrkja. Saman skal vi utforske disse spørsmåla!
Du er velkomen til konfirmasjon i kyrkja uansett om du trur, tvilar eller berre er nyfiken!

 

KONFIRMANTPÅMELDING  TRYKK HER

Konfirmasjonsdatoar 2023: 20 og 21 mai I løype av konfirmasjonstida skal saman utforske ulike temaer:
Kvar kjem eg frå?
Kva skal eg bruke livet til?
Vennskap og menneskeverd.  
Sorg og glede.

Kjærleik, seksualitet og samliv.
Klima, miljø og rettferd.
Finst Gud?
Kven er Jesus?  
Korleis kan eg vere noko for andre?

 

KONFIRMANTSAMLING

Konfirmantida varar frå september til mai. Vi samlast ca. ein til to tysdagar  i månaden. I tillegg kjem andre arrangement og gudstenesta. Samlingane vil vera i kyrkja, på kyrkjestugu eller ute.     

 

KONFIRMANTLEIR

Ved sida av samlingane reiser vi òg på HEKTA konfirmantleir i febraurmånaden i Håkons Hall på Lillehammer. I tre dagar vil det myldre av liv når over 1000 ungdommar møtast til leik, spennande aktiviteter, heftig sceneshow og fellesskap. Dette blir garantert ein oppleving du vil leve lenge på!

 


KONFIRMANTFESTIVAL
Konfirmantfestival er det som tidligare vert kalla Nattcup. Vi samlast konfirmantar frå heile Hallingdal ein laurdag i feb/mars på Gol samfunnshus. På festivalen skal vi vera med på innebandyturnering eller delta på ulike seminar innan dans, drama, musikk. Vi skal ha solidaritetstivoli, der vi samlar inn pengar til KFUK Bangladesh  og avsluttar kvelden med gudsteneste samen.

 

 

 

KONFIRMASJONSDAGEN

Selve konfirmasjonsdagen er ein festdag for deg, familien og kyrkjelyden. Den markerar avslutninga på ein spennande tid, der du har vore samen med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare. I Den norske kyrkja er konfirmasjonen ein forbønnshandling der du vert bedt for. Konfirmasjonsgudstenesta er høgtideleg, og alle konfirmantene kneler ved alterringen og presten ber for deg. Du treng ikkje sei noko eller bestå noko prøve den dagen. Konfirmasjon er ingen prestasjon der du må bevis noko. På konfirmasjondagen bekrefter vi døpens løfte - du er elska og skapt i Guds bilete, og Gud ynskjer fellesskap med deg.

 

 

EG ER IKKJE DØYPT – KAN EG KONFIRMERAST?
Du er velkomen til å delta i konfirmantopplegget sjølv om du ikkje er døypt.
Dåpen er ein føresetnad for å delta i den avsluttande forbønnsgudstenesta.
Kvart år er det konfirmantar som blir døypte.
Det er som regel elevar i 9. klassetrinn som er konfirmantar, men vi kan også tilretteleggja undervisningsopplegg for andre aldersgrupper.

 

DELTAGERAVGIFT:
Det kostar 1100kr å vera med på konfirmasjon i kyrkja. Dette dekker alle samlingane, konfirmantleir og konfirmantfestival. Dersom du ikkje har mogelegheit til å betale skal ikkje dette vera ei hindring til å delta på konfirmasjon. Då vil kyrkja støtte økonomisk.

 

 

Har du særskilde behov? Ta kontakt med oss snarast mogeleg, så legg vi til rette i samarbeid med dykk.
kyrkjekontoret@hemsedal.kommune.no/ 31 40 88 48

 

Sjekk ut konfirmant.no  for ulike filmklipp og anna informasjon om konfirmasjon i Den norske kyrkje!

Tilbake