Hemsedal kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
 


Kode B
Kode B

For 6. og 7. klassingar på Kyrkjestugo

4 samlingar i april/mai

 

KODE B er eit trusopplæringstiltak som blir brukt fleire stader i landet.

Born og unge får gjennom media og skule ei stor og samansett religiøs påverknad.
Kva skal ein eigentleg tru på?
Gjennom Kode B får dei unge lære meir om Bibelen, og dei kan få sjå at dette er ei rik og spennande bok som angår liva deira. Målsetjinga er å gjere borna nysgjerrige, samt vekkje leseglede og undring over det mangfaldige innhaldet i verdas mest selde bok; Bibelen.

Det blir forteljingar, leikar, mat, aktivitetar m.m. Ein er like velkommen om ein ikkje kan vere med alle gongane!

Dei deltek får og "Bibelen - ei vandring gjennom den store forteljinga".30. september 2020 | Logg inn | Copyright 2020 kyrkja i Hemsedal Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort